پرشر گیج دیافراگمی P6

پرشر گیج دیافراگمی P62

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6% 0...10 mH20 تا 0...250 mH20 استنلس استیل پرشر گیج استاندارد 4", 6"