پرشر گیج سری P1

پرشر گیج استاندارد پرشونده P16

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6%, 2.5% 0...10 تا 0...15000 PSI استنلس استیل پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2", 4"

 

پرشر گیج جوشی P15

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6%, 2.5% 0...10 تا 0...8000 PSI فولاد پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2"

 

پرشر گیج استاندارد P14 با قاب ABS

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
 2.5% 0...10 تا 0...8000 PSI پلاستیک ABS پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2"

 

پرشر گیج استانداردسری P13 با قاب کریمپد

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6%, 2.5% 0...10 تا 0...8000 PSI فولاد پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2", 4"

 

پرشر گیج استاندارد سری P12

دقت گستره ی کاری جنس کالا توضیحات سایز
1.6%, 2.5% 0...10 تا 0...8000 PSI  استنلس استیل پرشر گیج استاندارد 1-1/2", 2", 2-1/2", 4"